Řídící systémy

Realizujeme výstavbu a úpravy řídicích systémů v elektrických stanicích síti 0,4/22/35/110kV. Specializujeme se na dodávku koncových částí dispečerských systému pro řízení výroben OZE, kde zhodnocujeme naše dlouholeté zkušenosti s problematikou dispečerského řízení v prostředí distribuční soustavy ČEZ Distribuce.

Dispečerské řízení Obnovitelných Zdrojů Energie (OZE)

Realizujeme dodávky a servis řídících a dispečerských systémů pro fotovoltaické elektrárny, kogenerační jednotky, bioplynové stanice, větrné a malé vodní elektrárny.

V našich instalacích používáme zařízení pro sběr a přenos informací (dále RTU) modulární řady RTU7M nebo kompaktní RTU7K tuzemského výrobce ELVAC.

Instalované systémy umožňují v plném rozsahu zajistit všechny požadované funkce dispečerského řízení, mezi které patří:

  • stavová a poruchová signalizace
  • dálkové ovládání silových prvků
  • dálkové měřeni veličin U, I, P, Q
  • dálkové řízeni omezení činného výkonu P ve stupních 0-50-75 % nebo 0-30-60 %
  • dálkové řízení regulace napětí na hodnotu operativně zadávanou dispečinkem - funkce U/Q ( tzv. malé ASRU)
  • zajištění funkce autonomní regulace Q(U) na trvale zadanou hodnotu napětí řízením účiníku

Pro splnění nových podmínek aktualizovaných Pravidel provozu distribučních soustav připravujeme rozšíření systému o pořizování a archivaci záznamů poruchových stavů a měření kvality.

V případě zájmu zákazníka můžeme nabídnout i rozšíření funkcionality zařízení RTU a provozovat jej současně i jako síťovou ochranu (nadproudová, napěťová, zemní nebo frekvenční).

Zařízení RTU lze připojit i do lokálních řídicích systémů výroben prostřednictvím ethernetové komunikace protokolem MODBUS-TCP nebo IEC 60870-5-104.