Telco Pro Services, a.s. pokračuje s násobením přenosových kapacit ve své WAN síti

V rámci plánované obnovy páteřní sítě, zajišťující primárně klíčové služby pro Skupinu ČEZ, byla navýšena kapacita transportních tras v některých regionech desetinásobně, v části MPLS sítě i 100 násobně. Telco Pro Services takto reaguje na stále se zvyšující požadavky na růst přenosových kapacit a zvyšujících se požadavků na SLA.

V další etapě obnovy páteřní sítě  došlo v letošním roce  k dalšímu posílení důležitých transportních tras, jejichž počet tak dosáhl téměř padesáti.  Byly upgradovány desítky páteřních routerů, nasazeny nejmodernějších technologie předního světového  leadera telekomunikačního sektoru, který klade nejvyšší důraz na rychlost, spolehlivost a bezpečnost nejmodernějších datových sítí.  Realizována byla zejména síť v oblasti severních Čech, která zajistila, mimo jiné,  dokončení vysokorychlostní kruhové topologie s plnou redundancí přístupu k centrálním bodům sítě.  Současně se podařilo dokončit 100GE infrastrukturu v  západních Čechách. Nejen vysoké kapacity, nízká odezva, ale také zajištění vysoké míry bezpečnosti, jsou naší prioritou. Vysoká dostupnost a spolehlivost přenosu dat, hlasu, videa, přenosu televizního signálu, zákaznických okruhů, Internetu, je poskytována nejen společnostem ve skupině ČEZ a zákazníkům na externím trhu, ale také novým akvírovaným společnostem v rámci projektu last mile (poskytování Internetu a IPTV do domácností).