Žádosti k sítím

Sdělení o existenci sítí

Informace o poloze komunikačního vedení v elektronické podobě.

Více

Stanovisko k projektové dokumentaci

Na základě vydaného sdělení o existenci sítí vám bude vydáno stanovisko k projektové dokumentaci.

Více

Přeložka vedení

Co je potřeba pro změnu trasy (přeložku) vedení.


Více

Činnost v ochranném pásmu vedení

Kdy a jak je třeba žádat o Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení.

Více