Vedení společnosti

Michal Drápala

Generální ředitel a předseda představenstva

Michal Drápala vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou fakultu elektro v Plzni a dále absolvoval postgraduální studium na Open University v oboru Management & Finance & Marketing.

Počátkem 90. let působil na technických pozicích jako programátor a systémový administrátor, poté se specializoval na oblast datových komunikací jako presales konzultant a manažer prodeje. Ve společnosti Cisco Systems pracoval na obchodní pozici pro oblast energetiky a průmyslu a následně ve společnosti ČD Telematika zastával nejdříve pozici ředitele úseku Systémy a technologie a po vyčlenění dceřiné společnosti ČD - Informační systémy funkci předsedy představenstva.

V Telco Pro Services, a. s., je Michal Drápala zodpovědný zejména za provoz celé telekomunikační infrastruktury a řízení týmu telekomunikačního provozu pokrývající dodávky datových a telekomunikačních služeb jak do skupiny ČEZ, tak na volný telekomunikační trh.

Do funkce předsedy představenstva byl jmenován 31. 12. 2012.

Michal Drápala
 

  

Josef Kühner

Člen představenstva

Josef Kűhner vystudoval střední průmyslovou školu, obor výpočetní a řídicí systémy v Chomutově. Získal certifikáty v oblasti managementu, projektového řízení a bezpečnosti (ITIL 3, Architekt a Manager KyB, TOGAF, PRINCE2 , ISO 2700 aj.).

Ve Skupině ČEZ pracuje nepřetržitě od roku 1982. Začínal jako specialista měření a řízení, následně jako vedoucí pracovník s odpovědností za funkčnost a správu řídicích systémů v elektrárnách Prunéřov. Od roku 1993 se zásadně podílel na zavádění výpočetní techniky a rozvoji IT technologií ve Skupině ČEZ. V roce 2006 nastoupil do společnosti ČEZnet, a.s., a od té doby se věnuje provozu a správě infrastruktury telekomunikačních sítí.

Od roku 2017 řídí tým architektů a seniorních specialistů komunikační infrastruktury s odpovědností za správu a provoz sítí Skupiny ČEZ, provozní KyB, architekturu a design sítí. Zajišťuje činnosti spojené s poskytováním internetového připojení - ISP Telco Pro Services, a. s. Své mnoholeté zkušenosti v oboru ICT uplatnil i při přípravě několika významných ICT veřejných zakázek. Je zodpovědný za rozvoj infrastruktury a benchmarking služeb.

Do funkce člena představenstva byl jmenován 1. 11. 2018.

Josef Kühner
 

  

Leon Vrška

Finanční ředitel a místopředseda představenstva

Leon Vrška vystudoval Vysokou školu elektrotechnickou a Vysokou školu podnikatelskou v Brně.

Svou pracovní kariéru zahájil v auditorské firmě a pak působil jako finanční ředitel ve společnostech SPOFA-DENTAL, a.s. a CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.

Ve Skupině ČEZ pracuje nepřetržitě od roku 2007. Byl odpovědný za finanční řízení zahraničních akvizic postupně v Rumunsku, Polsku a Bulharsku až do roku 2021.

V Telco Pro Services, a. s., je Leon Vrška zodpovědný zejména za finanční řízení včetně vnitropodnikových cen, zajištění potřebných zdrojů pro provoz jak pro zákazníky ze skupiny ČEZ, tak i pro otevřený telekomunikační trh a koordinaci finančního řízení s dceřinými společnostmi.

Do funkce místopředsedy představenstva byl jmenován 15. 12. 2021.

Josef Kühner