Vedení společnosti

Michal Drápala

Generální ředitel a předseda představenstva

Michal Drápala vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou fakultu elektro v Plzni a dále absolvoval postgraduální studium na Open University v oboru Management & Finance & Marketing.

Počátkem 90. let působil na technických pozicích jako programátor a systémový administrátor, poté se specializoval na oblast datových komunikací jako presales konzultant a manažer prodeje. Ve společnosti Cisco Systems pracoval na obchodní pozici pro oblast energetiky a průmyslu a následně ve společnosti ČD Telematika zastával nejdříve pozici ředitele úseku Systémy a technologie a po vyčlenění dceřiné společnosti ČD - Informační systémy funkci předsedy představenstva.

V Telco Pro Services, a. s., je Michal Drápala zodpovědný zejména za provoz celé telekomunikační infrastruktury a řízení týmu telekomunikačního provozu pokrývající dodávky datových a telekomunikačních služeb jak do skupiny ČEZ, tak na volný telekomunikační trh.

Do funkce předsedy představenstva byl jmenován 31. 12. 2012.

Michal Drápala
Oldřich Kožušník

Oldřich Kožušník

Ředitel úseku Finance a správa a místopředseda představenstva

Oldřich Kožušník absolvoval studium na ČVUT v Praze, obor Technická kybernetika. V letech 1990 - 2003 pracoval v českých i mezinárodních společnostech dodávajících technologie pro řízení procesů, poradenské služby a informační technologie v oboru elektroenergetiky a plynárenství.

Svou kariéru ve společnosti ČEZ, a. s., začal v roce 2003 na pozici specialisty podpory obchodu s elektřinou. Od roku 2005 působil jako vedoucí oddělení schedulingu a od roku 2009 jako specialista rozvoje OZE. Podílel se na procesní restrukturalizaci útvaru obchodu s elektřinou, na projektu VIZE 2008 a na projektu SAP ČEZ. Vedl projekt zavedení nového obchodního systému pro Trading ČEZ a podílel se na všech významných IT projektech spojených s rozvojem obchodování s komoditami na Tradingu ČEZ. Také zastával pozici IT partnera za divizi obchod. Od 1. 7. 2009 působil ve funkci ředitele úseku Rozvoj a správa společnosti a o 2 roky později zastával pozici Generálního ředitele společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje.

Do funkce místopředsedy představenstva byl jmenován 1. 7. 2015.

Josef Kühner

Člen představenstva

Josef Kűhner vystudoval střední průmyslovou školu, obor výpočetní a řídicí systémy v Chomutově. Získal certifikáty v oblasti managementu, projektového řízení a bezpečnosti (ITIL 3, Architekt a Manager KyB, TOGAF, PRINCE2 , ISO 2700 aj.).

Ve Skupině ČEZ pracuje nepřetržitě od roku 1982. Začínal jako specialista měření a řízení, následně jako vedoucí pracovník s odpovědností za funkčnost a správu řídicích systémů v elektrárnách Prunéřov. Od roku 1993 se zásadně podílel na zavádění výpočetní techniky a rozvoji IT technologií ve Skupině ČEZ. V roce 2006 nastoupil do společnosti ČEZnet, a.s., a od té doby se věnuje provozu a správě infrastruktury telekomunikačních sítí.

Od roku 2017 řídí tým architektů a seniorních specialistů komunikační infrastruktury s odpovědností za správu a provoz sítí Skupiny ČEZ, provozní KyB, architekturu a design sítí. Zajišťuje činnosti spojené s poskytováním internetového připojení - ISP Telco Pro Services, a. s. Své mnoholeté zkušenosti v oboru ICT uplatnil i při přípravě několika významných ICT veřejných zakázek. Je zodpovědný za rozvoj infrastruktury a benchmarking služeb.

Do funkce člena představenstva byl jmenován 1. 11. 2018.

Josef Kühner