Stanovisko k projektové dokumentaci

Na základě vydaného sdělení o existenci sítí, v případě, že dojde k dotčení sítí Telco Pro Services, a. s., vám bude vydáno stanovisko k PD. Kontaktní emailová adresa pro zaslání o stanovisko k PD je uvedena v podmínkách vydaného sdělení o existenci sítí písm. a), (Podzemní komunikační vedení). Žádost musí obsahovat projektovou dokumentaci (část týkající se dotčené sítě Telco Pro Services, a. s.) a kontakt na žadatele.