O nás

Přinášíme řešení pro nejvýznamnější telekomunikační hráče na trhu

Společnost Telco Pro Services, a. s., je telekomunikačním operátorem, jehož podnikatelská činnost je zaměřena na poskytování telekomunikačních služeb zákazníkům na českém trhu s převažujícím podílem dodávky společnostem ze Skupiny ČEZ. Produktové portfolio zahrnuje jak služby veřejných elektronických komunikací, tak i služby zákaznicky orientované postavené dle individuálních požadavků zákazníků. Rozsah působnosti řadí společnost na telekomunikačním trhu do kategorie společností s významnou tržní silou.

Společnost disponuje rozsáhlými telekomunikačními systémy vytvářejícími technickou základnu pro široké spektrum hlasových a datových služeb. Podstatný podíl tvoří telekomunikace přizpůsobené zákazníkům ze sektoru energetiky, využívané mimo jiné pro průmyslové systémy sloužících pro podporu dispečerského řízení výroby a distribuce elektrické energie. Provoz a správa systémů je primárně zajišťována vlastním odborným personálem působícím v těsné spolupráci s IT specialisty z mateřské organizace ČEZ ICT Services, a.s. V současnosti provozujeme více než dvacet tisíc pevných linek, datových okruhů a vysokorychlostních služeb internetu.

Dodáváme a provozujeme komplexní a bezpečné telekomunikační řešení v komfortní kvalitě a ceně. Jsme členem projektu FENIX, který si klade za cíl zvýšení síťové bezpečnosti.

Poskytujeme servis vysílačů hromadného dálkového ovládání (HDO) a řídicích systémů.  Tým oddělení Řídicí systémy rovněž zajišťuje i realizaci výstavby a provádění úprav řídicích systémů v elektrických stanicích, které provozuje ČEZ Distribuce. Ve spolupráci s našimi stálými partnery nabízíme rovněž  instalace řídicích systémů podnikovým energetikám.

Telco Pro Services, a. s.

IČO: 29148278
DIČ: CZ29148278
Adresa: Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830.

Společnost Telco Pro Services, a. s., (TPS), je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.