Činnost v ochranném pásmu vedení

V případě, že se Vámi uvažovaná stavba nachází v blízkosti našeho komunikačního vedení či zasahuje do jeho ochranného pásma (ochranné pásmo komunikačního vedení je 0,5 m po stranách krajního vedení dle §102, odst.2, Zákona 127/2005 Sb.) je potřeba si od nás vyžádat Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení. Tento souhlas získáte současně při vytýčení komunikačního vedení v místě Vámi uvažované stavby na základě vydaného Sdělení o existenci sítí přes samoobslužný portál Geoportál