Telco Pro Services, a.s. opět navyšuje kapacity svých páteřních sítí – n x 100GE

Realizace obnovy páteřní sítě uzavřela svou etapu posílení klíčových transportních tras. Naše společnost je nyní schopna poskytnout vysokorychlostní služby s vysokou dostupností prostřednictvím modernizované WAN sítě na bázi MPLS.

V posledních měsících byla provedena výměna více než 50 procent WAN routerů vybavených Nx100G rozhraními. Za krátké období letošního roku 2023 bylo zprovozněno 25x100G tras napříč regiony ČR. Robustnost a vysoká dostupnost WAN sítě naší společnosti zajišťuje nejen klíčové služby v energetice, ale poskytuje i vysoké přenosové kapacity s nízkou odezvou pro zákazníky z externího trhu. Transport služeb internet, privátních zákaznických okruhů, hlasu, videa, IP TV a dalších je poskytován na vysoké úrovní spolehlivosti se schopností dodržet vysoké požadavky na SLA. Kapacity páteřní sítě rovněž využívá skupina ČEZ při svých akvizičních aktivitách last mile, poskytování internetu do domácností.