Příslušné osoby

za Telco Pro Services, a. s.

 

za pověřený subjekt ČEZ, a. s.