Komplexní ochrana zákazníků Telco Pro Services před DDoS útoky

V Telco Pro Services jsme uvedli do rutinního provozu technologii hloubkové inspekce provozu pokročilými technikami proaktivního monitoringu, behaviorální analýzy a schopností eliminace útoků jako součást 2. etapy projektu DDoS ochrany provozovaných sítí a připojení do internetu.

Detekce útoku a reakce na útok probíhá automaticky bez nutnosti zásahu expertního týmu. Reakční doba ochranného systému od detekce útoku, do plného spuštění ochranných mechanismů, je maximálně v řádu několika minut. Síťový provoz se analyzuje v reálném čase a v tzv. Scrubbing centru (čistící stanice) dojde k odstranění provozu, který je na základě patentované analýzy společnosti Radware vyhodnocen jako nebezpečný . Telco Pro Services je členem skupiny FENIX organizované při NIX.CZ. Více informací u příslušného obchodního zástupce TPS.