Na COVID-19 jsme připraveni, nic nepodceňujeme!

Jsme si plně vědomi, že zejména v této době by Vám jakékoli výpadky našich služeb mohli násobit komplikace spojené s pandemií a s opatřeními s ní spojenými. Chceme Vás ujistit, že i v této době se na Telco Pro Services můžete spolehnout.

Disponujeme jak krizovými manuály tak zejména přijetím preventivních opatření. Mezi ně patří zejména střídání týmů na pracovištích a včasné podchycení, trasování jakéhokoli pozitivního kontaktu. Pro každou kritickou činnost máme zálohu. Současně jsou zpracované plány jak krizové tak havarijní připravenosti s využitím všech zkušenosti z 1. vlny pandemie. Tuto dobu zvládli naši technici i specialisté na jedničku. Telco Pro Services provozuje nejen kritickou infrastrukturu , ale také kritickou informační infrastrukturu státu ( KII ), kde při neschopnosti tuto provozovat, by byl ovlivněn život každého z nás. I pro to naše interní bezpečnostní standardy jsou v mnoha ohledech přísnější než ty celostátní. Můžeme tedy všechny naše zákazníky ujistit, že máme dostatek pracovníků pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu našich zařízení a celé infrastruktury. Nadále samozřejmě sledujeme situaci a koordinujeme se s orgány krizového řízení ČR.