Přechod mezioperátorského hlasového propojení na IP platformu

V letošním roce jsme úspěšně realizovali technologickou změnu v oblasti tranzitních telefonních ústředen. Dokončili jsme projekt modernizace tranzitních ústředen na platformě IP a otevřeli tak cestu k realizaci mezioperátorského propojení prostřednictvím protokolu SIP.

V polovině května byla po téměř roční intenzivní práci na přípravě a realizaci dokončena migrace nejvíce zatíženého svazku vedení k operátorovi O2. Je to naše první realizace IP konektivity v rámci veřejné hlasové sítě a zásadní mezník v migraci fixní telefonie do prostředí IP.

Do konce letošního roku plánujeme migraci všech zbývajících hlasových konektivit k ostatním partnerským operátorům.