Propojujeme obnovitelné zdroje s dispečinkem distribuční soustavy

V průběhu prázdnin jsme realizovali dodávku zařízení pro řízení dvou větrných parků: Jindřichovice II u Sokolova a Bor u Tachova. Větrné parky používají technologií větrných turbín firmy VESTAS.

Nad rámec standardního řešení dispečerského monitorování provozu výroben obnovitelných zdrojů a dálkového ovládání činného výkonu byl součástí naší dodávky i systém dálkového řízení napětí s přenosem do monitorovacího systému SCADA VESTAS a předávání dat z řídicí jednotky RTU7M, včetně zrcadlení ochran, na dohledové pracoviště provozovatele. Součástí plnění byla dodávka a parametrizace řídicí jednotky, instalace, zprovoznění a odzkoušení funkčnosti. I takovéto zakázky realizují specialisté naší společnosti.