Telco Pro Services, a.s. spolehlivý a bezpečný operátor hlasové komunikace

Od nového roku provozuje naše společnost systém NCER, tj. technicko-organizační opatření na straně TPS vedoucím k naplnění NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy, konkrétně část „Komunikační systémy (článek 41, odst. 1 a 2)

Tento projekt se týká zajištění hlasové komunikace po dobu min. 24 hodin pro vybrané objekty energetické soustavy (výroby, distribuce a dispečerských pracovišť) při výpadku elektrické energie. TPS jako operátor elektronických komunikací v rámci Skupiny ČEZ (SKČ) byl odpovědný za realizaci a naplnění technického konceptu nejen pro SKČ  s mandátem provozovatele přenosové soustavy ČEPS i pro ostatní subjekty energetiky. TPS je tak významným a spolehlivým partnerem při poskytování kritických služeb v rámci energetiky ČR.