Telco Pro Services, a.s. úspěšně recertifikováno pro informační bezpečnosti

V uplynulých měsících společnost Telco Pro Services, a.s. úspěšně recertifikovala systém řízení bezpečnosti informací podle technické normy ISO/IEC 27001:2013.

V březnu 2023 společnost Telco Pro Services, a.s. dokončila recertifikační proces podle technické normy ISO/IEC 27001:2013 vydáním nového certifikátu, čímž byl završen standardní 3-letý cyklus platnosti stávajícího certifikátu. Telco Pro Services, a.s. tím potvrdila své úsilí neustálého zlepšování oblasti informační a kybernetické bezpečnosti ve všech službách, které zajišťuje jak pro odběratele v rámci Skupiny ČEZ, tak i pro externí zákazníky.

Společnost se již začíná připravovat na recertifikaci podle nové verze technické normy ISO/IEC 27001:2022, která bude realizována do konce října 2025. Do budoucna budou hledány i další příležitosti k nezávislému bezpečnostnímu ověřování vybraných firemních procesů, které jsou součástí telekomunikačních služeb nabízených a provozovaných pro zákazníky.