Účast Telco Pro Services, a.s. na Cyb3r Days 2019

Specialisté na KyB a provoz sítí Telco Pro Services se zúčastnili v sídle společnosti Microsoft 1. ročníku bezpečnostní konference v České republice Cyb3r Days.

Konference účastníkům ukázala, jak vypadají „moderní“ kybernetické útoky v praxi. Nejednalo se o ukázky, které jsou nereálné a smyšlené - byly i prakticky předvedené. Seznámili jsme se s technikami útočníků formou demonstrace konkrétního útoku a hlavně jsme si osvojili konkrétní opatření na dané typy útoků.  Přínosné byly ukázky, opět reálných technik průniku do společnosti, na moderní IT systémy ( cloud prostředí… ). Zkušenosti získané na konferenci nám napomohou zvýšit odolnost sítí Telco Pro Services proti kybernetickým hrozbám a tím i zvýšit bezpečnost našich zákazníků.“

Cyb3r Days,1. ročník bezpečnostní konference v České republice je zaměřená na rychle se rozvíjející oblasti kybernetické bezpečnosti. Diskutuje a ukazuje  nejnovější hrozby, aktuální trendy, efektivní způsoby ochrany a v neposlední míře i dopad na byznys .